Centar za kulturu

Written by on 14/04/2020

U apsolutno nemogućim uslovima rada i nedostatka elementarnih potreba u poslijeratnom Mostaru osnovan je Centar za kulturu. Svoje djelovanje, pod imenom „Omladinski centar“, Centar počinje 15.05.1994. godine u poslovnom prostoru stambene zgrade. Dolaskom Administracije Evropske uprave nad Mostarom (EUAM) 1994. godine, gospođa Jelka Kebo je Odjelu za obrazovanje, kulturu i sport EUAM-a predstavila program Centra i prijedlog da se ratom uništeni Dom za nezbrinutu djecu u ulici Rade Bitange 13, adaptira i pretvori u Centar za kulturu. Razumijevajući program i ciljeve koji se žele postići (pomoć djeci, omladini i građanstvu da kroz edukativne, kulturne i zabavne programe brže i lakše ublaže ili prevaziđu ratne traume), EUAM je omogućila rekonstrukciju dijela zgrade, a Centar je u novim prostorijama otvoren 26.01.1996. godine.

Dosadašnji rad i programi provode se u skladu sa vizijom Centra, prema kojoj ova institucija treba da bude jedan od ključnih „servisa“ i medijatora kulture i umjetnosti, pokretač novih ideja, institucija za kreativne eksperimente i društveni angažman, te jedno od kulturnih središta, u kojem se povezuje lokalna scena iz oblasti kulture sa onom iz drugih gradova u i izvan BIH. Misija Centra za kulturu Mostar je pružati kvalitetan i pouzdan servis za prezentaciju, medijaciju i afirmaciju savremenih umjetničkih i kulturnih praksi, te aktivno učešće korisnika u kulturnim i drugim aktivnostima u Gradu Mostaru.

Centar za kulturu Mostar je kroz svoje višegodišnje djelovanje pokrenuo i unaprijedio mnoge sadržaje, zadržavajući pri tome svoju primarnu ulogu i karakter, ustanove od značaja za organizaciju i promovisanje kulturnih vrijednosti u Gradu Mostaru.

Jedan od projekata Centra za kulturu je Radio gradska mreža – Mostarski radio (osnovan 07.11.1996. godine), koji je jedan moderan, informativan, ali i zabavan medij. Svojim programom slušatelje pravovremeno i objektivno informiše o situaciji u gradu i šire. Centar je pokrenuo i internet portal Mostarski.ba.

Centar je razvijao, paralelno, tri programa: edukativni, kulturno-obrazovni i psihosocijalni. Svi koji su htjeli, posebno mladi, imali su šansu da u Centru pohađaju: školu računara, školu stranih jezika, novinarsku, muzičku, likovnu i teatarsku radionicu, da rade u solidno opremljenom foto-laboratoriju, da pohađaju plesnu školu, školu manekenstva, povremene kratke škole gitare, šaha, sintisajzera. Zatim, imali su na raspolaganju: fitnes klub, igroteku, školu plesa za sve uzraste, školu bosanskog jezika za strance.

Od 2001. godine u Centru je djelovala i kamerna teatarska scena na kojoj je urađeno nekoliko desetina teatarskih projekata.
Centar za kulturu je u svojih više od 25 godina djelovanja odigrao značajnu ulogu u kulturnoj i duhovnoj obnovi poslijeratnog Mostara dajući iznimno bogat i osebujan doprinos.

Zajedno sa Muzejom Hercegovine, Narodnim pozorištem, Pozorištem lutaka i Narodnom bibliotekom ponovo je pokrenuta međunarodna kulturno-turistička manifestacija “Mostarsko kulturno ljeto”.


Continue reading

RGM

Current track
TITLE
ARTIST

Background